LP/2020/103 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 5471/2020-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/103
Dátum začiatku MPK: 24.03.2020
Dátum konca MPK: 15.04.2020
Novelizované predpisy: 207/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.03.2020
Ukončenie štádia: 24.03.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.03.2020
Ukončenie štádia: 15.04.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.04.2020
Ukončenie štádia: 30.04.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: