LP/2020/10 Prevencia a riadenie právnych sporov proti Slovenskej republike – Návrh opatrení a plán budúcich krokov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/006946/2020-333
Podnet: V zmysle úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 272/2018
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/10
Dátum začiatku MPK: 15.01.2020
Dátum konca MPK: 28.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 15.01.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)