LP/2019/99 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2743/2019/oSPS-2
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: záležitosti Európskej únie
Posledná zmena: 12.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/99
Dátum začiatku MPK: 14.02.2019
Dátum konca MPK: 20.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)