LP/2019/98 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 03086/2019/120
Podnet: Bod B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 13. septembra 2017 č. 427
bod D.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 11. apríla 2017 č. 177
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/98
Dátum začiatku MPK: 07.02.2019
Dátum konca MPK: 27.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 27.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia: 03.07.2019
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia: 03.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: 03.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)