LP/2019/96 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 8152/2019-M_OPVA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/96
Dátum začiatku MPK: 12.02.2019
Dátum konca MPK: 04.03.2019
Novelizované predpisy: 43/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.03.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)