LP/2019/94 Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre Mubea Automotive Slovakia s.r.o. na realizáciu stavby „Založenie nového výrobného závodu v Kežmarku“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 05670/2019-4220-05687
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/94
Dátum začiatku MPK: 05.02.2019
Dátum konca MPK: 18.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia: 01.04.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)