LP/2019/92 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z .........2019, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných zastúpení, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v zozname zahraničných zastúpení a žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu zahraničných zastúpení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje forma, štruktúra a spôsob predkladania údajov od subjektov pôsobiacich v oblasti hazardných hier.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/009015/2019-622
Podnet: § 49 ods. 2 zákona o hazardných hrách
ktorý bol schválený v Národnej rade SR dňa 29.1.2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predložením návrhu na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej lehote sa zabezpečí potreba prijatia vyhlášky tak, aby sa včas vytvorili predpoklady na registráciu zahraničného zastúpenia. Registrácia zahraničného zastúpenia je pre zahraničných žiadateľov podmienkou na podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie na území Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 13.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/92
Dátum začiatku MPK: 04.02.2019
Dátum konca MPK: 12.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)