LP/2019/912 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ......... 2019, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S16457-2019-OL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/912
Dátum začiatku MPK: 31.12.2019
Dátum konca MPK: 22.01.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.12.2019
Ukončenie štádia: 31.12.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.12.2019
Ukončenie štádia: 22.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)