LP/2019/91 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
Legislatívna oblasť: Doprava
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 08140/2019/OSR/04533-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/91
Dátum začiatku MPK: 04.02.2019
Dátum konca MPK: 22.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 22.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)