LP/2019/909 Návrh metodík pre produktové skupiny cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Verejné obstarávanie
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 11739/2019-2.4
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 478/2019
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/909
Dátum začiatku MPK: 14.01.2020
Dátum konca MPK: 27.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia: 27.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.01.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)