LP/2019/908 Návrh Kódexu správy podnikov s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 03795/2019-1060-73781
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Ďalší predkladatelia: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/908
Dátum začiatku MPK: 20.12.2019
Dátum konca MPK: 09.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 09.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)