LP/2019/905 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a spôsobe ich zisťovania, vzory sčít
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 10400-320/2019
Podnet: § 2 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/905
Dátum začiatku MPK: 19.12.2019
Dátum konca MPK: 15.01.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 03.03.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia: 03.03.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia: 03.03.2020
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: