LP/2019/904 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S14821-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/904
Dátum začiatku MPK: 20.12.2019
Dátum konca MPK: 16.01.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 01.12.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)