LP/2019/900 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku právnickej osoby v obchodnom reg
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 17577/2020-110
Podnet: Na základe § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/900
Dátum začiatku MPK: 20.12.2019
Dátum konca MPK: 16.01.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: