LP/2019/899 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom v znení ne
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Obchodné záväzkové vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 44691/2019/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/899
Dátum začiatku MPK: 17.12.2019
Dátum konca MPK: 15.01.2020
Novelizované predpisy: 24/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia: 17.12.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia: 15.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 13.03.2020
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: