LP/2019/896 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UNMS/03787/2019-300
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 350/2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom k tomu, že už raz bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ako aj z dôvodu zmeškania termínu implementácie priamo účinného nariadenia (EÚ) 2019/515.
Posledná zmena: 19.06.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/896
Dátum začiatku MPK: 14.05.2020
Dátum konca MPK: 22.05.2020
Novelizované predpisy: 55/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 07.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 07.05.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 14.05.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.05.2020
Ukončenie štádia: 12.06.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.06.2020
Ukončenie štádia: 19.06.2020
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)