LP/2019/895 Informácia o aktuálnom stave projektu Výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 00852/2019/SVAMP/103531-M
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 594/2018 zo dňa 19. decembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/895

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)