LP/2019/894 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6967/2019/oLVPA-1
Podnet: § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/894
Dátum začiatku MPK: 11.12.2019
Dátum konca MPK: 10.01.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 10.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.01.2020
Ukončenie štádia: 20.03.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)