LP/2019/893 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Piešťany, Komenského 12, rekonštrukcia a modernizácia objektu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/008840
Podnet: Bod B.60. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 227/2013
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/893
Dátum začiatku MPK: 11.12.2019
Dátum konca MPK: 27.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 27.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)