LP/2019/891 Návrh projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2019/18293:1-A0110
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: opakované MPK z dôvodu zmeny materiálu a predkladateľa
Posledná zmena: 14.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/891
Dátum začiatku MPK: 11.12.2019
Dátum konca MPK: 13.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)