LP/2019/890 Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3371/2019-6.4
Podnet: Plán práce vlády SR
§ 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/890
Dátum začiatku MPK: 09.12.2019
Dátum konca MPK: 20.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)