LP/2019/887 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia bežných výdavkov pridelených v roku 2019 kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2019/5476:55-A1100
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba prerokovania materiálu na rokovaní vlády SR v decembri 2019.
Posledná zmena: 16.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/887
Dátum začiatku MPK: 09.12.2019
Dátum konca MPK: 13.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.12.2019
Ukončenie štádia: 08.12.2019
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)