LP/2019/885 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 33032/2019/SCR/94379
Podnet: § 27i ods. 1 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/885
Dátum začiatku MPK: 18.12.2019
Dátum konca MPK: 14.01.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.12.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)