LP/2019/88 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevku a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Stavebníctvo a architektúra
Podpora výstavby
Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07056/2019/SBPMR
Podnet: V súlade s § 9 ods. 4 a § 9f ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2015 Z. z. a zákona č. ... /2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/88
Dátum začiatku MPK: 06.02.2019
Dátum konca MPK: 26.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 06.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.02.2019
Ukončenie štádia: 26.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.02.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.03.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 15.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: 18.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.04.2019
Ukončenie štádia: