LP/2019/879 Návrh na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-6036/2019-421/19703
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Termín realizácie investičnej akcie
Posledná zmena: 13.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/879
Dátum začiatku MPK: 02.01.2020
Dátum konca MPK: 10.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 02.01.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.01.2020
Ukončenie štádia: 10.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)