LP/2019/874 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2020
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OBL-372/2019
Podnet: § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/874
Dátum začiatku MPK: 05.12.2019
Dátum konca MPK: 30.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.12.2019
Ukončenie štádia: 30.12.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.12.2019
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: 24.02.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2020
Ukončenie štádia: