LP/2019/873 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-24-51/2019-OMPV
Podnet: Čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Časová tieseň spôsobená koordináciou údajov so zahraničnými partnermi.
Posledná zmena: 10.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/873
Dátum začiatku MPK: 03.12.2019
Dátum konca MPK: 09.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)