LP/2019/872 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2020 až 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEKRO-55-99/2019
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2019
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/872
Dátum začiatku MPK: 02.12.2019
Dátum konca MPK: 13.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia: 13.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)