LP/2019/87 Návrh Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/002440
Podnet: Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: (Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu)
Posledná zmena: 20.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/87
Dátum začiatku MPK: 04.02.2019
Dátum konca MPK: 08.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 08.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.02.2019
Ukončenie štádia: 12.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)