LP/2019/869 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3682/2020-410
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/869
Dátum začiatku MPK: 28.11.2019
Dátum konca MPK: 18.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)