LP/2019/869 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 9634/2019-410
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/869
Dátum začiatku MPK: 28.11.2019
Dátum konca MPK: 18.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia: 18.12.2019