LP/2019/864 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7645-28477-1/2019/KBR
Podnet: ustanovenie § 2 písm. d) bod 5 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/864
Dátum začiatku MPK: 27.11.2019
Dátum konca MPK: 10.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 10.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)