LP/2019/862 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12476/2019-9.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/862
Dátum začiatku MPK: 29.11.2019
Dátum konca MPK: 19.12.2019
Novelizované predpisy: 244/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)