LP/2019/855 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 01700348/2019-OPMZ-079270
Podnet: Na základe § 149 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do skráteného pripomienkového konania z dôvodu naliehavosti v termíne, vzhľadom na skutočnosť, že právny predpis musí nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020.
Posledná zmena: 19.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/855
Dátum začiatku MPK: 27.11.2019
Dátum konca MPK: 05.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.12.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: