LP/2019/85 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S05469-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne.
Posledná zmena: 18.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/85
Dátum začiatku MPK: 01.02.2019
Dátum konca MPK: 11.02.2019
Novelizované predpisy: 435/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 01.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: