LP/2019/847 Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 11435/2019-430
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 358 z 21. augusta 2019
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného zabezpečenia realizácie pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach.
Posledná zmena: 06.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/847
Dátum začiatku MPK: 20.11.2019
Dátum konca MPK: 26.11.2019
Dátum ukončenia procesu: 06.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)