LP/2019/845 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o., IČO: 47 960 388, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Veľká Ida, okres Košice-okolie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 04894/2019-4220-65599
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/845
Dátum začiatku MPK: 20.11.2019
Dátum konca MPK: 03.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)