LP/2019/843 Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore a Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2020 - 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 20863/2019–M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 474 zo dňa 11. októbra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/843
Dátum začiatku MPK: 20.11.2019
Dátum konca MPK: 03.12.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 02.01.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)