LP/2019/841 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú lety, pri ktorých sa nevyberajú letiskové odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú lety, pri ktorých sa nevyberajú letiskové odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 21933/2019/SCL/95367-M
Podnet: § 7 písm. c) zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/841
Dátum začiatku MPK: 02.12.2019
Dátum konca MPK: 20.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 02.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)