LP/2019/840 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-203-633
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu navrhovanej účinnosti opatrenia.
Posledná zmena: 17.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/840
Dátum začiatku MPK: 20.11.2019
Dátum konca MPK: 28.11.2019
Dátum ukončenia procesu: 17.02.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 11.12.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.12.2019
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)