LP/2019/837 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) prílohe vyhlášky v riadku 30. Navrhujeme v prílohe vyhlášky v riadku 30. doplniť zdravotnícku pomôcku: Inadine 9,5x9,5 cm /25 ks, kód A26351“ Ide o PVP-I antiseptické nepriľnavé krytie • ošetrenie povrchových (aj infikovaných) rán • široké mikrobiologické spektrum účinnosti • pôsobí aj proti MRSA a spóram Odôvodnenie: Uvedené krytie zlepší dostupnosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov v ambulantných zdravotníckych zariadeniach a hlavne v domácom ošetrovateľstve. Sestra môže v rozsahu svojich kompetencií určiť postup ako aj spôsob ošetrenia rán a preto navrhujeme aby bola pomôcka zaradená do zoznamu zdravotníckych pomôcok predpisovaných sestrou a pôrodnou asistentkou. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.12.2019 Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) prílohe vyhlášky v riadku 29. Žiadame v prílohe vyhlášky v riadku 29. doplniť zdravotnícku pomôcku: A8.13.5 Iné pomôcky na liečbu rán Soft-Zellin – tampón 3x5 cm, á 100 ks s izopropyl alkoholom Con-Zellin – tampón 6x3 cm, á 100 ks, s alkoholom Odôvodnenie: Doplnenie uvedenej zdravotníckej pomôcky do predmetnej vyhlášky bolo vopred prerokované so zástupcami ADOS a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a odsúhlasené, napriek tomu sa zdravotnícka pomôcka do vyhlášky nedostala. Zásadná pripomienka Odoslaná 6.12.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K Čl. I Navrhujeme zoznam zdravotníckych pomôcok doplniť aj o pomôcky na hojenie dekubitov /rán, z každej kategórie, ktoré sú zadefinované v OŠE štandarde MZSR: Komplexný ošetrovateľský manažment o pacienta s dekubitom tak, aby sestry mohli samostatne ošetrovať a predpisovať krytie na rany v nadväznosti na znenie vyhlášky MZ SR č. 95/2018 Z. z. o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou a pôrodnou asistentkou je uvedené: Sestra samostatne : g) odporúča používanie voľnopredajných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, r) odporúča ďalšiu zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, v) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc, (2) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra podľa odseku 1 samostatne na základe indikácie lekára c) preväzuje a ošetruje rany v ktorom sú uvedené : Krytie Materiál vybraný na preväz musí byť terapeuticky účinný, vyberá sa podľa fázy hojenia. Má byť pre pacienta bezpečný a šetrný, aby sa mohol preväzovať sám, alebo za pomoci ADOS. Súčasne má byť ekonomicky výhodnejší ako klasické prostriedky hojenia. Neadherentné antiseptické krytie - nepriľnavá mriežka obohatená o antiseptický prostriedok, vhodná na všetky fázy hojenia. Prostriedky s manuka medom - nová skupina terapeutického krytia. Vyrába sa z certifikovaného novozélandského manuka medu. Má antibakteriálny účinok. S používaním sa začína a skúsenosti sa zbierajú. Prostriedky so striebrom - sú na báze iontového striebra. Majú baktericídny i fungicídny účinok a je možné ich aplikovať do infikovaných rán. Pomáhajú vyčistiť rany, môžu sa používať i ako profylaxia. Aktívne uhlie - podporuje čistenie a eliminuje zápach u infikovaných rán. Má antiseptický účinok a podporuje hemostázu. Hydrogély - gélové krytie s vysokým obsahom vody určené pre čistiacu fázu hojenia. Niektoré sú s obsahom účinnej látky (enzýmy, algináty). Znižujú traumatizáciu a bolestivosť rany, majú chladivý efekt ([Level II-V/EBM], sila dôkazu = B; sila doporučenia = span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;font-size:11pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-variant:normal;">. Kalcium algináty - prostriedky vyrobené z morských rias. Majú vysokú absorpčnú schopnosť, dobre odstraňujú exsudát a povlak zo spodiny rany. Majú hemostatický a bakteriostatický účinok. Vo vnútri rany sa menia na gélovú hmotu, ktorá pokryje spodinu rany. Kalcium algináty so striebrom - aplikujú sa do rany, pokiaľ je ohrozená infekciou. Vhodným sekundárnym krytím pre algináty sú hydropolyméry alebo polyuretánové peny ([Level II-V/EBM], sila dôkazu = B; sila doporučenia = span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;font-size:11pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-variant:normal;">. Polyuretánové peny a hydropolyméry - sú veľmi vyhľadávanou skupinou krytia, podporujú a stimulujú čistenie rany, zaisťujú prevenciu macerácie v okolí rany, minimalizujú preväzovú traumu, nepriľnú k spodine rany. Majú vysokú absorpčnú kapacitu. Povrch materiálu tvorí semipermeabilná fólia. V rane môžu ostávať päť až sedem dní a sú preto ekonomicky výhodné. Polyuretánové peny so striebrom alebo s inou účinnou látkou - sú veľmi šetrné k rane a pomáhajú pri manažmente bolesti u chronických rán. Hydrokoloidy - zabezpečí optimálne prostredie pre hojenie u stredne alebo málo secernujúcich rán bez známok infekcie. Infekcia je kontraindikácia pre použitie hydrokoloidu. Hydrofibre - špeciálne koloidné krytie s vysokou absorpčnou kapacitou. Materiál pohlcuje exsudát a baktérie a dokáže ich uzamknúť vo svojom jadre. Nie je vhodný do suchých rán. Filmové krytie - priehľadné, vodeodolné fólie. Používajú sa na čisté operačné rany a malé plošné ranky. Silikóny - veľmi jemné materiály určené pre atraumatické preväzy. Majú špeciálnu povrchovú úpravu plochy, ktorá sa prikladá do rany. Nepotrebujú sekundárne krytie ([Level II-V/EBM], sila dôkazu = B; sila doporučenia = span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;font-size:11pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-variant:normal;">. Lipido - koloidné krytie - podporuje granuláciu a epitalizáciu na plošných defektoch. Aplikuje sa na rany bez známky infekcie. Nemá absorpčné jadro, potrebuje sekundárne krytie. Krytie s kolagénom - dokáže absorbovať exsudát. Podporuje granuláciu a epitelizáciu, podporuje regeneráciu tkaniva. Krytie s antimikrobiálnou aktivitou Hydroaktívne krytie - vankúšik so savým jadrom a výplachovým mechanizmom. Pred použitím sa musí aktivovať Ringerovým roztokom alebo Prontosanom. V rane môže zostať maximálne deň, vysychá a musí sa vymeniť. Kyselina hyaluronová Aktívne terapeutické obväzy Oxidovaná celulóza Odôvodnenie: Doplnenie zoznamu zdravotníckych pomôcok. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.12.2019 Detail
ANS (Asociácia nemocníc Slovenska) K Čl. I Navrhujeme zoznam zdravotníckych pomôcok doplniť aj o pomôcky na hojenie dekubitov /rán, z každej kategórie, ktoré sú zadefinované v OŠE štandarde MZSR: Komplexný ošetrovateľský manažment o pacienta s dekubitom tak, aby sestry mohli samostatne ošetrovať a predpisovať krytie na rany v nadväznosti na znenie vyhlášky MZ SR č. 95/2018 Z. z. o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou a pôrodnou asistentkou je uvedené: Sestra samostatne : g) odporúča používanie voľnopredajných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti, r) odporúča ďalšiu zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, v) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc, (2) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra podľa odseku 1 samostatne na základe indikácie lekára c) preväzuje a ošetruje rany v ktorom sú uvedené : Krytie Materiál vybraný na preväz musí byť terapeuticky účinný, vyberá sa podľa fázy hojenia. Má byť pre pacienta bezpečný a šetrný, aby sa mohol preväzovať sám, alebo za pomoci ADOS. Súčasne má byť ekonomicky výhodnejší ako klasické prostriedky hojenia. Neadherentné antiseptické krytie - nepriľnavá mriežka obohatená o antiseptický prostriedok, vhodná na všetky fázy hojenia. Prostriedky s manuka medom - nová skupina terapeutického krytia. Vyrába sa z certifikovaného novozélandského manuka medu. Má antibakteriálny účinok. S používaním sa začína a skúsenosti sa zbierajú. Prostriedky so striebrom - sú na báze iontového striebra. Majú baktericídny i fungicídny účinok a je možné ich aplikovať do infikovaných rán. Pomáhajú vyčistiť rany, môžu sa používať i ako profylaxia. Aktívne uhlie - podporuje čistenie a eliminuje zápach u infikovaných rán. Má antiseptický účinok a podporuje hemostázu. Hydrogély - gélové krytie s vysokým obsahom vody určené pre čistiacu fázu hojenia. Niektoré sú s obsahom účinnej látky (enzýmy, algináty). Znižujú traumatizáciu a bolestivosť rany, majú chladivý efekt ([Level II-V/EBM], sila dôkazu = B; sila doporučenia = span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;font-size:11pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-variant:normal;">. Kalcium algináty - prostriedky vyrobené z morských rias. Majú vysokú absorpčnú schopnosť, dobre odstraňujú exsudát a povlak zo spodiny rany. Majú hemostatický a bakteriostatický účinok. Vo vnútri rany sa menia na gélovú hmotu, ktorá pokryje spodinu rany. Kalcium algináty so striebrom - aplikujú sa do rany, pokiaľ je ohrozená infekciou. Vhodným sekundárnym krytím pre algináty sú hydropolyméry alebo polyuretánové peny ([Level II-V/EBM], sila dôkazu = B; sila doporučenia = span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;font-size:11pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-variant:normal;">. Polyuretánové peny a hydropolyméry - sú veľmi vyhľadávanou skupinou krytia, podporujú a stimulujú čistenie rany, zaisťujú prevenciu macerácie v okolí rany, minimalizujú preväzovú traumu, nepriľnú k spodine rany. Majú vysokú absorpčnú kapacitu. Povrch materiálu tvorí semipermeabilná fólia. V rane môžu ostávať päť až sedem dní a sú preto ekonomicky výhodné. Polyuretánové peny so striebrom alebo s inou účinnou látkou - sú veľmi šetrné k rane a pomáhajú pri manažmente bolesti u chronických rán. Hydrokoloidy - zabezpečí optimálne prostredie pre hojenie u stredne alebo málo secernujúcich rán bez známok infekcie. Infekcia je kontraindikácia pre použitie hydrokoloidu. Hydrofibre - špeciálne koloidné krytie s vysokou absorpčnou kapacitou. Materiál pohlcuje exsudát a baktérie a dokáže ich uzamknúť vo svojom jadre. Nie je vhodný do suchých rán. Filmové krytie - priehľadné, vodeodolné fólie. Používajú sa na čisté operačné rany a malé plošné ranky. Silikóny - veľmi jemné materiály určené pre atraumatické preväzy. Majú špeciálnu povrchovú úpravu plochy, ktorá sa prikladá do rany. Nepotrebujú sekundárne krytie ([Level II-V/EBM], sila dôkazu = B; sila doporučenia = span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;font-size:11pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-variant:normal;">. Lipido - koloidné krytie - podporuje granuláciu a epitalizáciu na plošných defektoch. Aplikuje sa na rany bez známky infekcie. Nemá absorpčné jadro, potrebuje sekundárne krytie. Krytie s kolagénom - dokáže absorbovať exsudát. Podporuje granuláciu a epitelizáciu, podporuje regeneráciu tkaniva. Krytie s antimikrobiálnou aktivitou Hydroaktívne krytie - vankúšik so savým jadrom a výplachovým mechanizmom. Pred použitím sa musí aktivovať Ringerovým roztokom alebo Prontosanom. V rane môže zostať maximálne deň, vysychá a musí sa vymeniť. Kyselina hyaluronová Aktívne terapeutické obväzy Oxidovaná celulóza Odôvodnenie: Doplnenie zoznamu zdravotníckych pomôcok. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že ak v doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, nie je potrebné v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ označovať žiadnu z možností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Navrhujeme v názve vyhlášky vo všetkých častiach materiálu vložiť za slová "Z. z." čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.12.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu vyhlášky V prílohe k vyhláške 89/2018 Z. z. odporúčame za riadok 6. vložiť nové riadky 7. až 12., ktoré znejú: „7. Obväz hydrokoloidný štandard v podskupine A 8.1.1 8. Obväz hydrogélový tenký v podskupine A 8.4.2 9. Hydrogél tuba v podskupine A 8.4.1 10. Obväz alginátový v podskupine A 8.5.1 11. Mastný tyl sterilný v podskupine A8.8 12. Superabsorbent v podskupine A8.8.13.1“. Odôvodnenie: Rozšírenie zoznamu zdravotníckych pomôcok, ktoré môže predpisovať sestra alebo pôrodná asistentka je pozitívnym krokom k dostupnej zdravotnej starostlivosti, avšak nezohľadňuje všetok odborný potenciál sestier a pôrodných asistentiek. Sestry a pôrodné asistentky majú odborný predpoklad pre predpisovanie aj ďalších zdravotníckych pomôcok, vrátane vlhkého krytia rán. V zahraničí sú dlhoročné pozitívne skúsenosti s preskripciou nielen zdravotníckych pomôcok ale i niektorých liekov, čo v konečnom dôsledku vedie k dostupnejšej i ekonomicky efektívnejšej zdravotnej starostlivosti, a preto je žiadúce zúročiť všetok odborný potenciál sestier a pôrodných asistentiek, vrátane širšieho zoznamu zdravotníckych pomôcok, ktoré môžu tieto preskribovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.12.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia, a to v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami na doložku vybraných vplyvov upravenými v II. časti Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.11.2019 Detail