LP/2019/836 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...... 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S14976-2019-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/836
Dátum začiatku MPK: 18.11.2019
Dátum konca MPK: 06.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 06.12.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)