LP/2019/832 Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 079087/2019-ORPO-1
Podnet: Zákon o rozvojovej spolupráci
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/832
Dátum začiatku MPK: 20.12.2019
Dátum konca MPK: 09.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.11.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 09.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)