LP/2019/831 Návrh Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie (k 1. 1. 2020)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-60-7/2019
Podnet: čl. 119 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky uznesenie vlády SR č. 592 z 19. decembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/831
Dátum začiatku MPK: 14.11.2019
Dátum konca MPK: 27.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)