LP/2019/830 Návrh rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-1940/2019-111/19530
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/830
Dátum začiatku MPK: 15.11.2019
Dátum konca MPK: 28.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.11.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 03.12.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)