LP/2019/825 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 27027-7951/2019/OŠS
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zabezpečenie legislatívneho procesu tak, aby vyhláška nadobudla účinnosť 1. januára 2020.
Posledná zmena: 31.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/825
Dátum začiatku MPK: 13.11.2019
Dátum konca MPK: 21.11.2019
Dátum ukončenia procesu: 31.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 13.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 20.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2019
Ukončenie štádia: 31.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)