LP/2019/823 Návrh na účasť Slovenskej republiky na činnosti Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7634/27106/2019/KBR
Podnet: Materiál sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/823
Dátum začiatku MPK: 12.11.2019
Dátum konca MPK: 25.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.11.2019
Ukončenie štádia: 12.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.11.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 27.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)