LP/2019/819 Informácia o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a návrh aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 20862/2019–M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 474/2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/819
Dátum začiatku MPK: 13.11.2019
Dátum konca MPK: 26.11.2019
Dátum ukončenia procesu: 03.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.11.2019
Ukončenie štádia: 12.11.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.11.2019
Ukončenie štádia: 06.12.2019
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 16.12.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 18.12.2019
Ukončenie štádia: 03.01.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.12.2019
Ukončenie štádia: 03.01.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.01.2020
Ukončenie štádia: 03.01.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)