LP/2019/818 Návrh Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7785/2019/OK
Podnet: § 5 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/818
Dátum začiatku MPK: 15.11.2019
Dátum konca MPK: 28.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.11.2019
Ukončenie štádia: 09.12.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)