LP/2019/808 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní