LP/2019/808 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 14830-P/2019
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na predpokladanú účinnosť zákona zo 17. 10. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1. 1. 2020 je potrebné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia elektronických prostriedkov mohli od 1.1. 2020 žiadať o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov. Nakoľko dotazník, ktorý je upravený vo vyhláške je obligatórnou súčasťou žiadosti o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov je potrebné zabezpečiť účinnosť vyhlášky od. 1. 1. 2020.
Posledná zmena: 22.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/808
Dátum začiatku MPK: 08.11.2019
Dátum konca MPK: 15.11.2019
Novelizované predpisy: 343/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 15.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.11.2019
Ukončenie štádia: 22.11.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)